EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika
Pułapki podatkowe: Cesja umowy deweloperskiej, a możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Artykuł analizuje sytuację podpisania cesji umowy deweloperskiej i jej wpływ na możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.
14 marca 2024

Cesja umowy deweloperskiej, a możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Cesja umowy deweloperskiej - kiedy może mieć miejsce. 

 

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Podejmujemy decyzję o zakupie nowego mieszkania, w związku z czym podpisujemy przedwstępną umowę z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego oraz wpłacamy raty, a po wybudowaniu lokalu zamierzamy zawrzeć z deweloperem umowę przeniesienia jego własności. Następnie, z różnych przyczyn, zmieniamy plany i rezygnujmy z tego zakupu jeszcze przed zakończeniem budowy. Jednak z uwagi na wzrost cen mieszkań nie rozwiązujemy umowy z deweloperem, lecz decydujemy się na sprzedaż tego "niewybudowanego mieszkania". Dokonujemy więc cesji umowy deweloperskiej, czyli przenosimy prawa i obowiązki wynikające z tej umowy na rzecz osoby trzeciej za określoną kwotę pieniężną.

 
Czy dochód uzyskany z cesji umowy deweloperskiej podlega opodatkowaniu?
Czy w sytuacji cesji umowy istnieje możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziecie w niniejszym artykule.
 

Sposób opodatkowania, a możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Jeżeli kwota, którą otrzymaliśmy z tytułu tej cesji jest wyższa, niż wydatki które ponieśliśmy dotychczas z tego tytułu (np. raty dla dewelopera, odsetki od kredytu, koszty notariusza, itp.) to uzyskujemy dochód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wydawać by się mogło, że możemy skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, czyli przeznaczyć uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe, aby uniknąć zapłaty podatku od tej sprzedaży. Ale niestety, nie. W takiej sytuacji bowiem nie sprzedajemy nieruchomości, a dokonujemy odpłatnego zbycia prawa majątkowego.
 
Ulga mieszkaniowa dotyczy bowiem dochodu ze sprzedaży:
• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
• prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 
Dochód uzyskany z cesji umowy jest natomiast opodatkowany według skali podatkowej i łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi w ten sposób, np. z umowy o pracę. A to oznacza, że przy wysokim zysku z tej transakcji możemy wpaść w drugi próg podatkowy (powyżej 120 tys. zł) i zapłacić podatek według stawki 32%.
 
W takiej sytuacji czasem warto, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, poczekać do wybudowania mieszkania, następnie kupić je od dewelopera i dopiero wtedy sprzedać. Damy sobie szansę na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. A w najgorszym przypadku zapłacimy podatek dochodowy według stawki 19%.
 
Oczywiście, jeżeli nie uzyskujemy innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, to opodatkowanie dochodu z cesji umowy deweloperskiej może być korzystne podatkowo zwłaszcza w sytuacji, gdy nie zamierzamy wydawać uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli bowiem zmieścimy się w pierwszym progu podatkowym, to zapłacimy tylko 12% podatku, korzystając jednocześnie z kwoty wolnej od opodatkowania (30 tys. zł).
 

Podsumowanie.

Mając na uwadze powyższe zwracajmy uwagę na szczegóły i pamiętajmy, że w podatkach, i to nie tylko w przypadku ulg, zawsze trzeba się upewnić, że nasza sytuacja odpowiada dokładnie treści konkretnych przepisów podatkowych. W przeciwnym przypadku możemy wpaść w pułapkę podatkową, co może wywołać dotkliwe konsekwencje finansowe.
 
A jak można wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować ryzyko podatkowe? Skorzystać z usług doradcy podatkowego jeszcze przed dokonaniem transakcji.
 
Link do filmu opisującego to zagadnienie dostępny jest także na kanale naszej Kancelarii na platformie YouTube:
 
Data: 14.03.2024r.
Autor: Dariusz Kujawski, doradca podatkowy (nr wpisu 13010)
Wiceprezes Zarządu Kancelarii Podatkowo-Księgowej Taxologika
 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych: