4. Model prowadzenia sprawy 

 

  Każdą sprawę zaczynamy od analizy podatkowej, w tym terminów przedawnienia, zarówno zobowiązania podatkowego, jak i samego czynu na gruncie przepisów karnych. Odpowiedzialność karna skarbowa wiąże się przede wszystkim z naruszeniem przepisów i wynikających z nich obowiązków podatkowych. Zatem ustalenie braku uchybienia tym przepisom prowadzi do wyeliminowania odpowiedzialności Klienta na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Podobną analizę wykonujemy również w pozostałych sprawach o przestępstwa gospodarcze. Po dokonaniu audytu podatkowego jak i w innych sprawach następuje analiza zebranego materiału w postępowaniu przygotowawczym. Na tym etapie wymagany jest aktywny udział strony postępowania i jego zaangażowanie jako jedyna droga do uzyskania jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych:

   W sytuacji, gdy wynik powyższych czynności prowadzi do wniosku, że Klient jest niewinny bądź zachodzi inna okoliczność wyłączająca prowadzenie dochodzenia/śledztwa, nasza kancelaria sporządza w imieniu strony wniosek o umorzenie postępowania. W przypadku, gdy wniosek ten z różnych przyczyn nie zostaje uwzględniony i sprawa jest przez organ dalej kontynuowana, Klienta w dalszym stadium postępowania reprezentuje adwokat współpracujący z naszą Kancelarią.

   Na życzenie Klienta w każdej sprawie oraz w postępowaniach, w których zastosowano tymczasowe aresztowanie, a także o czyny zagrożone karą pozbawienia wolności -  adwokat  reprezentuje Klienta od początku nawiązania współpracy.

3. Pomoc dla wszystkich Klientów - księgowych, członków zarządu firm oraz przedsiębiorców.

 

Proponowane przez Taxologika sp. z o.o. usługi obejmują:

 

  • reprezentowanie przed organami prowadzącymi postępowanie, tj. naczelnikiem urzędu skarbowego, naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, prokuratorem, Policją
  • udział w rozprawach przed sądami wszystkich instancji, włącznie z Sądem Najwyższym,
  • pomoc w sytuacjach nagłych, tj. zatrzymania, przeszukania, przesłuchania,
  • sporządzanie pism procesowych, 
  • udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowanie strategii obrony, negocjacje.

 

Zakres usług obejmuje również tak skomplikowane sprawy jak te związane z przestępstwami karuzelowymi w VAT, nierzetelnymi ("pustymi") fakturami czy uszczupleniem podatku akcyzowego.

 

 

2. Pomoc Klientom, którym prowadzimy księgi.

 

  W pierwszej kolejności nie dopuszczamy do wszczęcia postępowania karnego i karnego skarbowego poprzez prawidłowe wypełnianie przez naszą kancelarię obowiązków księgowych i podatkowych. Przed przystąpieniem do księgowania dokonujemy analizy wcześniejszych zapisów oraz wykonania obowiązków podatkowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Pozwala nam to na odpowiednią reakcję w sytuacji zaniedbań poczynionych przed rozpoczęciem przez nas księgowania. Po dokonaniu ww. analizy przedstawiamy Klientowi rozwiązania ograniczające do minimum prowadzenie wobec niego postępowań karnych skarbowych, które to postępowania mogą pojawić się w bieżącej działalności danego przedsiębiorcy. W tym celu wykorzystujemy instrumenty prawne i podatkowe wyłączające możliwość wszczęcia postępowania karnego oraz karnego skarbowego (np. "czynny żal", wniosek o raty w płatności podatku i in.). 

  W sytuacji, gdy do wszczęcia postępowania karnego skarbowego dochodzi z naszej winy pokrywamy wszelkie koszty reprezentowania Klienta w sprawie.

1. Oferujemy fachową pomoc w sprawach karnych  oraz karnych skarbowych.

 

  Kancelaria Taxologika proponuje analizę akt sprawy, ustalenie taktyki procesowej oraz pomoc profesjonalnego pełnomocnika dla  księgowych, członków zarządów firm oraz przedsiębiorców w sprawach:

 

  • karnych - prowadzonych o przestępstwa gospodarcze opisane w ustawie o rachunkowości, Kodeksie karnym oraz ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

  • karnych skarbowych - prowadzonych na podstawie Kodeksu karnego skarbowego

EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika