XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych:

 • analizę kontraktów, umów i porozumień z nowymi kontrahentami
 • analizę potencjalnych partnerów biznesowych i sporządzanie raportów z tej analizy pod kątem wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz wobec swoich kontrahentów  (dostępne bazy danych, strony internetowe, rejestry MF, KRS etc.)
 • łączenie spółek kapitałowych i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie
 • obsługę posiedzeń zarządów, zgromadzeń wspólników i przygotowywanie dokumentacji
 • sprzedaż gotowych spółek z o.o., zarejestrowanych na VAT i VAT-UE, z rachunkiem bankowym,
 • doradztwo w zakresie trudnych wspólników, udziałowców i kontrahentów
 • przygotowywanie dokumentacji kredytowej do banków, firm leasingowych

DORADZTWO GOSPODARCZE

 

Oferta Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika w Szczecinie obejmuje także:

 • doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, ZUS oraz pracowniczych
 • sporządzanie umów spółek osobowych oraz kapitałowych
 • aktualizację i zmiany funkcjonujących już ww. umów
 • przekształcanie podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne w spółki kapitałowe, spółki osobowe w spółki kapitałowe etc.) oraz przygotowywanie wszelkich dokumentów w tym zakresie
 • uzyskanie dla Klienta numeru EORI (eksport towarów)

EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika