• obsługa postępowań egzekucyjnych oraz wniosków o raty, umorzenia i odroczenia terminu płatności podatków

  • analizy podatkowe pod kątem optymalizacji korzyści podatkowych wybranego podmiotu
  • przygotowywanie dokumentacji w zakresie cen transferowych
  • prowadzenie dokumentacji podatkowej w ramach procedury 42 ustawy o VAT

  • reprezentowanie podatnika w sprawach blokady rachunku bankowego (procedura STIR) 
  • reprezentowanie podatnika w sprawach zezwolenia na wypłatę z rachunku VAT ( Split payment)

 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych:

        W przypadku połączenia doradztwa podatkowego z prowadzeniem księgowości dokonujemy bieżącej analizy obowiązków podatkowych podmiotu pod kątem spełniania wymogów ustawowych.

Do każdej sprawy w zakresie doradztwa podatkowego podchodzimy indywidualnie i dobieramy takie rozwiązania, które najkorzystniej służą Klientowi. W swojej pracy stosujemy zasadę four-eye principle (ang. zasada „czworga oczu”, zasada podwójnej weryfikacji) co oznacza, że sprawę bada niezależnie co najmniej dwóch doradców podatkowych po to, aby jak najlepiej wykonać zadanie.

Rodzaj i charakter usługi zależy jednak od wyboru Klienta. Krótka rozmowa czy przedstawienie zagadnienia w formularzu kontaktowym pozwoli na szybkie ustalenie zakresu zlecenia.

Istnieje również możliwość kontaktu w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatora Messenger.

 

Kancelaria Podatkowo-Księgowa Taxologika oferuje m.in.:

 

  • ogólne reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi we wszystkich jego sprawach na podstawie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego

  • reprezentowanie Klienta w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno–skarbowej i postępowania podatkowego (także odwołania, zażalenia i skargi)

  • reprezentowanie Podatnika w toku postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji (także skargi kasacyjne)

  • sporządzanie opinii prawno-podatkowych dotyczących obowiązków Klienta w zakresie podatków i ceł

  • sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne w sprawach podatkowych i celnych

 

 

DORADZTWO PODATKOWE

Częste zmiany przepisów podatkowych oraz otoczenia gospodarczego przysparzają przedsiębiorcom, jak również osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, wielu trosk i problemów. Zamiast skupiać się na prowadzeniu biznesu, rozwijaniu usługi czy produktu więcej czasu spędzasz na analizie prawa i skutków podatkowych? Możesz to zmienić. Nasz Zespół to doradcy podatkowi z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych. Prowadzimy sprawy z zakresu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, podatku VAT, podatku akcyzowego i ceł, dochodów nieujawnionych, odpowiedzialności spadkobierców oraz osób trzecich za zobowiązania podatników, dochodów zagranicznych, opodatkowania spadków i darowizn, najmu prywatnego i nie tylko... Możesz powierzyć nam prowadzenie swoich spraw.

EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika