EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika
Nabycie sprawdzające. Odkryj kluczowe aspekty nabycia sprawdzającego – mechanizmu polskiej administracji skarbowej, służącego do walki z unikaniem podatków. Nasz szczegółowy artykuł eksploruje definicje, procedury, i praktyczne zastosowania nabycia sprawdzającego, podkreślając jego rolę w zapewnianiu zgodności podatników z obowiązkami fiskalnymi. Zrozumienie tej instytucji jest niezbędne dla przedsiębiorców i pracowników, którzy chcą unikać potencjalnych konsekwencji wynikających z naruszeń prawa podatkowego. Dowiedz się więcej na naszej stronie
22 maja 2024

Rower w działalności gospodarczej

 
 

Wstęp

 
Zapewne wielu przedsiębiorców, i to nie tylko pasjonatów jazdy rowerowej, rozważało lub rozważa zakup zwykłego lub elektrycznego roweru do swojej firmy. Zastanówmy się zatem, czy zakup takiego roweru do używania przez przedsiębiorcę lub pracowników może stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, i czy od jego zakupu można odliczyć podatek VAT? I co z wydatkami na eksploatację roweru?
 

Zakup roweru w kosztach podatkowych

 
Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy PIT i odpowiednio art. 16 ust. 1 stawy CIT. W tym miejscu od razu wskazać trzeba, że powyższy art. 23 oraz art. 16 nie stanowi o tym, iż wydatek na zakup roweru nie może stanowić takiego kosztu. Nie ma także żadnych ograniczeń odnośnie wydatków na jego eksploatację.
 
Ujęcie wydatku na zakup roweru w kosztach uzyskania przychodów uwarunkowane jest zatem tym, aby rower był faktycznie używany w firmie i na jej potrzeby, to znaczy jego używanie musi mieć związek (choćby pośrednio) z działalnością, co oczywiście nie oznacza, że musi przynosić konkretnie określony przychód. Nie ma przy tym też znaczenia, że przez część roku (np. w zimę) będzie użytkowany rzadziej lub wcale.
 
Oczywiście w razie kontroli fakt używania roweru przez przedsiębiorcę lub jego pracowników może być weryfikowany. W takiej jednak sytuacji wystarczą zapewne wyjaśnienia podatnika, ponieważ w chwili obecnej użytkowanie roweru w działalności gospodarczej wydaje się być już standardem. Niestety, dla części urzędników skarbowych zakup roweru wciąż może wydawać się jednak nietypowym wydatkiem. Ale to już nie problem podatnika. Również zakup drogiego roweru może wydawać się niektórym urzędnikom podejrzany. Przepisy podatkowe nie ograniczają jednak w takiej sytuacji możliwości ujęcia w kosztach podatkowych roweru w zależności od jego ceny, tak jak to jest w przypadku samochodów osobowych.
Przepisy podatkowe wskazują jednak, że kosztami uzyskania przychodów nie mogą być koszty reprezentacji (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT). Reprezentacja zaś stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. To przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej, w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności i profesjonalizmu. Kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma tutaj żadnego znaczenia. Zatem jeżeli zakup roweru nie ma charakteru wydatku reprezentacyjnego, to jego zakup może stanowić koszt podatkowy. Należy jednak pamiętać, że organ podatkowy może analizować zakup roweru pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie tego wydatku.
 

Wydatki na eksploatację w kosztach podatkowych

 
Również wydatki na eksploatację roweru mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Będą to wydatki niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w firmie, związane z jego bieżącym użytkowaniem oraz konserwacją, tj. naprawy i części zamienne (np. pedały, opony, oświetlenie, błotniki itp.) oraz usługi serwisowe.
 
Uwaga jednak na niektóre wydatki, które mogą zostać uznane przez urząd skarbowy za wydatki o charakterze osobistym, a tym samym niezwiązane z działalnością gospodarczą. Takimi wydatkami mogą być na przykład wydatki typowo związane z samym użytkownikiem roweru oraz poniesione na zakup akcesoriów o funkcjonalności zbędnej dla działalności (np. profesjonalna odzież i buty rowerowe, licznik rowerowy, pulsometr).
 

Uzasadnienie zakupu roweru

 
Jak uzasadnić zakup firmowego roweru, czy nawet kilku rowerów, do użytku przedsiębiorcy oraz jego pracowników? Przykładowo:
 
Umożliwia (podobnie zresztą jak samochód) dojazd do klienta, do sklepu po drobne wyposażenie, do filii przedsiębiorstwa, czy też do urzędu skarbowego.
 
Ułatwia i znacznie przyspiesza poruszanie się po mieście, zwłaszcza w godzinach szczytu.
 
Jest co do zasady tańszy w zakupie oraz w użytkowaniu, niż samochód i może stanowić dodatkowo niedrogie zabezpieczenie w razie awarii samochodu firmowego.
 
Oczywiście posiadanie firmowego samochodu, lub nawet kilku samochodów, nie wyklucza w żadnym wypadku posiadania również firmowych rowerów do użytku przedsiębiorcy lub jego pracowników. Są to różne środki transportu, które mogą być wykorzystywane zamiennie z uwagi na swoje odmienne właściwości, np. rower na krótszych trasach po mieście w godzinach szczytu, a samochód może służyć do dłuższych podróży lub takich, które wymagają przewiezienia towaru.
 

Odliczenie podatku VAT

Skoro rower będzie faktycznie użytkowany w działalności gospodarczej, to przedsiębiorca może odliczyć, po spełnieniu pewnych warunków, także podatek VAT od jego zakupu, jak również od innych wydatków związanych z eksploatacją. Stosownie bowiem do treści przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia tego podatku będzie przysługiwało w sytuacji, gdy rower będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł odliczyć podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących powyższe wydatki, jeżeli rower będzie wykorzystywany (bezpośrednio lub pośrednio) przy dokonywaniu dostaw towarów lub świadczeniu usług opodatkowanych tym podatkiem. I w przeciwieństwie do samochodów osobowych, odliczyć można całość tego podatku. Oczywiście podatnicy niepodlegający temu podatkowi lub wykorzystujący rower do działalności nieopodatkowanej podatkiem VAT, nie będą mieli prawa do jego odliczenia. Jednak w takiej sytuacji wartość tego podatku stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.
 
 

Podsumowanie

 
Przepisy podatkowe umożliwiają, po spełnieniu określonych warunków, odliczyć podatek VAT od zakupu roweru oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem, a same wydatki ująć w kosztach uzyskania przychodów. Warto zatem rozważyć możliwość połączenia działalności zarobkowej z pasją do jazdy rowerem zwłaszcza, że jest to korzystne finansowo.
 
Zapraszam do obejrzenia filmu na ten temat na naszym kanale na YouTube:
 
 
 
 

Dariusz Kujawski

Doradca podatkowy nr wpisu 13010

Kancelaria Podatkowo-Księgowa Taxologika

 

 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych: