EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika
Artykuł opisuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym Sąd dopuściła, aby tytuł w przelewie do organu podatkowego wystarczył do wyboru formy opodatkowania.
Autorski komentarz do wyroku NSA z dnia 22.02.2024r. sygn. akt II FSK 710/21
08 maja 2024

Tytuł w przelewie do organu podatkowego wystarczy do wyboru formy opodatkowania Komentarz do wyroku NSA z dnia 22.02.2024r. sygn. akt II FSK 710/21

Forma opodatkowania

Wybór formy opodatkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to kluczowa sprawa, jeśli chodzi o wysokość płaconych podatków. Obecnie możemy wybrać opodatkowanie według skali, podatek liniowy oraz ryczałt.A w jaki sposób dokonujemy wyboru formy opodatkowania? Zgodnie z przepisami, podatnik składa do organu podatkowego (lub poprzez CEiDG) sporządzone na piśmie oświadczenie w tym zakresie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego,  jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu. 

Orzeczenie NSA

A o co chodziło w sprawie, w której zapadło przedmiotowe orzeczenia NSA. Właśnie pojawiło się uzasadnienie tego wyroku. Sprawa dotyczyła podatnika, który nie złożył oświadczenia o wyborze podatku liniowego. Podatnik wpłacał jednak do urzędu zaliczki na ten podatek. Przelewy opisywał tytułem: zaliczki na podatek PIT-36L. Podatnik ten wystąpił o interpretację indywidualną, czy skutecznie wybrał podatek liniowy. Twierdził, że tak. Zarówno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie zgodzili się z podatnikiem. Sprawa trafiła do NSA i sąd ten stwierdził, że oświadczenie woli złożone w tytule przelewu przez podatnika wystarczy do wyboru formy opodatkowania. Ma ono bowiem formę pisemną, wiadomo od kogo pochodzi, czyli w tym sensie jest podpisane, bo nadawca jest jednoznacznie identyfikowany. Jest też skierowane do fiskusa.

Nasz komentarz do wyroku

Trzeba podkreślić, że jest to korzystny wyrok. Zwłaszcza dla tych podatników, którzy mają obecnie problemy z fiskusem, gdyż ich wnioski o zmianę formy opodatkowania nie zostały prawidłowo przetworzone przez CEiDG lub wręcz “zaginęły” w CEiDG. Organy podatkowe kwestionują rozliczenia tych podatników, którzy w konsekwencji muszą dopłacić duże kwoty podatków. Problemy z wnioskami składanym przez CEiDG dotyczą zwłaszcza okresu po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Mając na uwadze przedmiotowy wyrok NSA, dla tych właśnie podatników szansą jest dobrze opisany i terminowy przelew na rachunek fiskusa, który może stanowić skuteczne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.Oczywiście taki przelew musi być dokonany w terminie wskazanym do zmiany formy opodatkowania. Wobec czego, wyrok nie ma znaczenia dla opłacających zaliczki kwartalne, ponieważ u takich podatników termin płatności zaliczki wypada ten co do zasady już po terminie wyboru formy opodatkowania. Podobnie w przypadku podatników rozliczających się z podatku dochodowego miesięcznie, którzy osiągną pierwszy przychód w styczniu danego roku, a pierwsza zaliczka do zapłaty wystąpi na przykład dopiero za miesiąc marzec.Trzeba także pamiętać, że to pierwszy taki wyrok i następne wcale nie muszą być korzystne. Do naszej kancelarii napływają już informacje, że organy podatkowe nie biorą tego jednostkowego wyroku pod uwagę w sporach z podatnikami. Trzeba zatem będzie powalczyć o swoje dopiero w sądach.Ponadto trzeba uważać, ponieważ, gdy wybierzemy formę opodatkowania poprzez CEiDG, na przykład z podatku liniowego na ryczałt, a następnie robiąc przelew do organu podatkowego pomylimy się w jego treści wskazując podatek liniowy, to "niechcący" ponownie zmienimy formę opodatkowania.Niezależnie od powyższych uwag cieszyć się trzeba, że po perturbacjach z Polskim Ładem pojawiają się wyroki, które negują nadmierny formalizm wymagany wbrew przepisom przez organy podatkowe.

 

Data: 08.05.2024r.

Autor: Dariusz Kujawski, doradca podatkowy (nr wpisu 13010)

Wiceprezes Zarządu Kancelarii Podatkowo-Księgowej Taxologika

 

 

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych: