XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

KRS:  0000739756

Kapitał zakładowy:   20 000 zł -  w pełni opłacony

ING Bank Śląski S.A.:   

PL 82 1050 1559 1000 0090 8040 0121

e-mail: biuro@taxologika.pl

tel. 503 05 04 05, tel. 502 209 208

 

 

 

Taxologika  sp. z o.o. 

Spółka doradztwa podatkowego

ul. Teofila Firlika 19 lok. 112       

71-637 Szczecin

Godziny otwarcia :  pon - pt : 8:30 - 16:30 

NIP:   955-247-16-47         

REGON: 380647394

 

 

Copyrights   ©  2018-2024  Taxologika sp. z o.o. 

Znajdź nas w mediach  społecznościowych:

02 kwietnia 2024
Ulga internetowa 2020. Rozliczenie roczne PIT.
 
Nastał nowy rok, a tym samym czas rozliczeń z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2023r. I jak zwykle każdy chce zapłacić jak najmniej – to oczywiste. Jednym ze sposobów na obniżenie podatku są ulgi podatkowe, w tym między innymi ulga internetowa.
Zapewne wielu z Was już o niej zapomniało. Dlaczego? Albowiem większość z osób, które pamiętają tą ulgę z czasów jej „świetności” nie może już z niej skorzystać. A kto może? I na czym polega ta ulga? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedź. 
 
Z ulgi internetowej może skorzystać podatnik w dwóch kolejno po sobie następujących latach, jeżeli wcześniej nie korzystał z tej ulgi.
 
Skorzystać   z   niej   można   rozliczając   się   według   skali   podatkowej   lub  podatkiem zryczałtowanym.
 
Ulga polega na odliczeniu od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, przy czym maksymalna kwota tego odliczenia w roku podatkowym wynosi 760 zł.

 

Na czym polega ulga internetowa

 

Ulga internetowa została wprowadzona w 2005r. po to, aby zrekompensować podatnikom podniesienie stawki podatku VAT za korzystanie z Internetu z 8% do 22% (obecnie 23%). Była bardzo popularna aż do 1 stycznia 2013r., kiedy to ustawodawca wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. Nowe przepisy faktycznie uniemożliwiły większości podatnikom dokonywanie odliczeń z tego tytułu. Dlatego w chwili obecnej nie jest ona zbyt popularna, a przecież duża część podatników nadal może z niej skorzystać. Będą to zatem zwłaszcza (choć nie tylko) młode osoby, które dopiero zaczynają swoją „przygodę” z podatkami, albowiem obowiązujące obecnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają skorzystać z ulgi internetowej wyłącznie tym osobom, które nigdy wcześniej z niej nie korzystały. Niestety z samej ulgi można skorzystać tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. To oznacza, że podatnik może z niej skorzystać na przykład w rozliczeniu za 2023r., a następnie za 2024r., ale już nie w rozliczeniu za 2025r. Natomiast jeżeli skorzystał z ulgi za 2022r., to może skorzystać jeszcze jedynie w rozliczeniu podatkowym za 2023r. Możliwość korzystania w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych oznacza, że w sytuacji gdy podatnik skorzystał po raz pierwszy z ulgi w zeznaniu za 2021r. i nie zrobił tego w zeznaniu za 2022r. to w tym roku nie ma już do tego prawa. Pozostaje jedynie złożenie korekty zeznania za 2022r. celem dokonania odpowiedniego odliczenia.

 

Sama ulga polega na odliczeniu od dochodu, a w przypadku ryczałtu od przychodu, wydatków poniesionych w danym roku z tytułu użytkowania sieci Internet, i to niezależnie od tego, jakiego okresu użytkowania Internetu one dotyczą (np. roku poprzedniego). Wydatki te odliczamy w kwocie brutto poniesionego wydatku. Ustawodawca ograniczył niestety odliczenie wydatków do kwoty 760 zł w roku podatkowym. W przypadku małżonków, każdy z nich ma prawo odliczenia tej kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że podatnik musi osiągnąć dochód podlegających opodatkowaniu, od którego można odliczyć te wydatki.

 

Jednocześnie przedmiotowe wydatki muszą dotyczyć samego Internetu, co oznacza, iż nie podlegają odliczeniu wydatki poniesione np. na opłatę aktywacyjną, modem, czy też niezbędny montaż/instalację. Zatem jeżeli podatnik płaci abonament telewizyjny i/lub telefoniczny wraz z dostępem do Internetu, to trzeba posiadać dokumenty z których wynikać będą kwoty z poszczególnych usług. Jeżeli nie wynika to z faktury, to powinno wynikać np. z załączonego do faktury rozliczenia lub też zawartej z dostawcą usług umowy. Nie ma natomiast ograniczenia odnośnie miejsca korzystania, zatem może to być zarówno Internet domowy (we własnym mieszkaniu lub w wynajmowanym), Internet mobilny, czy też opłata za korzystanie w kafejce internetowej. Odliczeniu podlegają również wydatki na zagraniczny Internet.

 

Dokumentowanie wydatków przy uldze internetowej

 

A jak należy udokumentować ponoszone wydatki? Może to być każdy dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności dane podatnika i sprzedającego ze wskazaniem nabytej usługi, czyli np. faktura, rachunek, umowa wraz z dowodami zapłaty. W przypadku małżonków ponoszących wydatki i chcących dokonać odliczenia, dokumenty powinny być wystawione na obojga z nich. W takiej sytuacji, w przypadku rozdzielności majątkowej, każdy małżonek odliczy tylko taką kwotę, jaką faktycznie wydał na Internet. Małżonkowie posiadający wspólność majątkową odliczą natomiast wydatki w proporcji wybranej przez siebie. I tak w przypadku rocznych wydatków na Internet w wysokości 500 zł, małżonkowie mogą odliczyć po 250 zł lub tylko jeden z małżonków kwotę 500 zł. Druga opcja jest oczywiście korzystniejsza, ponieważ w pierwszym przypadku oboje małżonkowie odliczą w ciągu 2 lat łącznie kwotę 1.000 zł, a w drugim przypadku jeden małżonek odliczy w okresie 2 lat kwotę 1.000 zł, a następnie drugi małżonek będzie mógł odliczyć w następnych 2 latach także łącznie kwotę 1.000 zł.

 

Gdy umowa na Internet jest podpisana jedynie przez jednego małżonka, warto rozważyć przepisanie jej później na drugiego małżonka, aby ten również mógł skorzystać z tej ulgi. Trzeba jednak pamiętać, że powyższe wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej albo nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób.

 

Podsumowanie

 

Ile można „zaoszczędzić” na podatku? Nie są to niestety oszałamiające kwoty. Przyjmując obowiązującą za 2023r. stawkę podatku PIT w pierwszym progu (12%) i maksymalną kwotę odliczenia od dochodu (760 zł), zaoszczędzimy kwotę 91,20 zł. Natomiast dla osoby opodatkowanej według stawki 32%, kwota oszczędności za 2023r. wyniesie 243,20 zł.

 
Data artykułu: 13.01.2020r.,
aktualizacja 02.04.2024r.
 
Autor: Dariusz Kujawski, doradca podatkowy (nr wpisu 13010)
Wiceprezes Zarządu Kancelarii Podatkowo-Księgowej Taxologika

 

Ulga internetowa - niektórzy mogą wciąż z niej skorzystać.

EN

Logo Kancelarii Podatkowo - Księgowej Taxologika